Årets vaktliste er sendt ut til alle som har registrert e-post adresse i havneweb, og som eier eller leier plass pr 24/4-2024.
Alle med registrert mobilnummer i havneweb, vil få sms-påminnelse dagen før vakten.

Er du forhindret fra å møte til din vakt, oppfordrer vi til å bytte vakt med noen andre på vaktlisten, alternativt kontakte noen på "reserve-vaktlisten" i god tid. Oversikt over reservevakter vil bli slått opp i klubbhuset, og lagt ut under dokumenter på havneweb så snart listen er ferdigstilt. Foreningen setter pris på om vaktbytter rapporteres på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., slik at rett person får sms-påminnelse.

"Salg" av vakten er fra foreningens side priset til kr 1300,- og oppgjør finner sted direkte mellom selger/kjøper. Dersom du uteblir fra din vakt og foreningen må kreve inn vaktgebyret påløper kr 400,-.

Vaktlisten er generert på bakgrunn av hvem som er registrert at disponerer plasser pr 24/4-2024. Løpende oppdatert vaktliste finner du på havneweb.

Vaktlistegenereringen prøver også å få til at en bestemt båtplass ikke får samme type vakt flere år på rad. Med samme type menes at man benytter 2 faktorer for å skape variasjon (Vår/Sommer/Høst og hverdag/helg).

Det kan være at noen foreløpig står på vaktlisten selvom dere har meldt fra at dere ønsker å leie ut plassen deres. Det er fremdeles noen plasser vi ikke har klart å leie ut, enten fordi etterspørsel ikke har vært der, eller at dere var sene med å registrere plassen for utleie. Å registrere plassen for utleie fritar deg ikke fra vaktansvaret. Det er først når plassen faktisk er leid ut at vaktansvaret overføres til leietager.

Husk at det er kun medlemmer av foreningen (eller nærmeste familie) som kan utføre vakt-tjenesten.

God vakt.

 

Følgende kan påta seg ekstravakter mot betaling:

  1. Henrik Nilsen                                           tlf. 41 29 21 15
  2. Merethe Skovly                                       tlf. 98 45 78 06
  3. Cathrine Malaika Thyrum                     tlf. 47 31 95 69
  4. Andreas Grønli                                          tlf: 468 64 465
  5. Johnny og Liv Kristvik                             tlf. 94 78 51 00

Om du trenger hjelp til å ta din vakt:

Ta kontakt med en av ekstravaktene på listen så tidlig som mulig for å gjøre en avtale med en av dem, helst noen dager før vaktdato. Bruk SMS eller telefon.

Vennligst kontakt én ekstravakt om gangen. Ikke send SMS til alle vaktene på en gang.