Råde båtforening er en "non-profit" forening, registrert i Frivillighets-registeret i Brønnøysund med org.nr 993 953 253. Foreningen driver ikke kommersiell Marina-drift.

Foreningen har ca 750 medlemmer.

FAST BÅTPLASS:

Foreningen har eget bryggeanlegg bestående av 402 båtplasser. Medlemmer betaler et innskudd ("depositum") for "fast plass" i havnen etter priser fastsatt av Generalforsamlingen. Innskuddet på båtplasser blir regulert hvert partallsår (normalt etter KPI fra SSB), og plasseier får tilbakebetalt gjeldende innskuddspris ved oppsigelse av båtplassen.

Tildeling av "fast plass" foregår etter ansiennitetsprinsippet. Den med lavest medlemsnummer blir først tilbudt plass etter den størrelse den har satt seg opp på. Medlemmer setter seg på venteliste for fast plass via havneadministrasjonsløsningen http://radebf.no/link_icon.png") 0px 1px no-repeat transparent; text-decoration: none; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px 0px 1px 16px;">www.havneweb.no

Listen nullstilles 1 November hvert år, og de som setter seg på ventelisten før Generalforsamlingen (normalt første fredag i Februar) er med i første tildelingsrunde for kommende sesong. De som setter seg opp på ventelisten etter Generalforsamlingen tilbys plass etter tid på venteliste.

LEIEPLASSER:

Normalt vil ca 130 "plass-eier" leie ut sine plasser hvert år, da de selv ikke benytter denne. Tildeling av leie-plasser foregår på samme måte som for "fast plass". Priser fastsettes av Generalforsamlingen, og du finner prislisten under menyvalget "Båthavnen" til venstre på denne siden. Du må være medlem og ha betalt kontingent for å kunne sette deg på ventelisten.

UKURANTE PLASSER:

Hvert medlem i RBF kan kun disponere 1 båtplass. Dette er uavhengig av om du eier eller leier plassen. Det finnes 1 unntak og det er "ukurante" jolleplasser som eies og leies ut av foreningen (disse kan ikke eies av medlemmer). Disse plassene er i utgangspunktet tiltenkt de medlemmer som har barn med egen jolle. Du som eier eller leier en ordinær båtplass kan sette deg på venteliste for disse ukurante jolleplassene. Plassene er typisk innerst eller ytterst på bryggene, og har normalt fortøyningsmulighet på den ene siden.

Ukurante plasser betaler kun et fastbeløp (kr 750,- for sesongen i 2024). Disse tas ikke med i vakt-ordningen i havnen. Tildeling skjer etter ansiennitet som for øvrige leieplasser.

GJESTEPLASSER:

Foreningen har 4 longside "gjesteplasser" som ligger på ytterste del av moloen. Havneavgift (kr150,-/døgn) innbetales fortrinnsvis via VIPPS eller vår nettbutikk (se menyen til venstre)

VINTERPLASS PÅ VANNET - OPPLAG PÅ LAND

Plasseiere kan disponere sin faste plass hele året. I vintersesongen må båteier være ekstra nøye med tilsyn av båt for å unngå skade på bryggeanlegget. Er fast plass ledig kan Havnesjef/styret disponere denne plassen til andre som ønsker vinterplass på vannet.

Vinteropplag på land er begrenset. Tildeling av opplagsplass på land gjøres ihht til Havnereglementet som du finner under menypunktet "Båthavnen".

MERK: Det er ikke tillat å hensette båt/henger på opplagsplassen uten avtale med havnesjef/havnestyret. Feil-plasserte/u-merkede tilhengerer (eventuelt med båt) vil bli borttauet for eiers regning og risiko.

Prioritet på vinteropplag følger:

1. De som har fast båtplass i havnen

2. De som har hatt leieplass inneværende sesong

3. Etter ansiennitet som medlem i foreningen

Du kan registrere deg for vnteropplag på land for kommende sesong via min side på www.havneweb.no. Avtale om opptak gjøres direkte med kranfører ihht oppslag.

Du kan sette deg på venteliste for vinterplass på vannet for kommende vintersesong. Listen nullstilles den 1 Juni hvert år.

 

KLUBBHUS:

Foreningens klubbhus leies ut til foreningens medlemmer. Det er plass til drøyt 20 pers i lokalet. Leie av klubbhuset bookes på havneweb som innlogget bruker. Med betaling av tilsendt faktura (kr 500,-) bekrefter du leieforholdet. Leietager plikter å vaske/rydde etter bruk.

KONTINGENT/MEDLEMSKAP/VENTELISTER:

Innmelding i foreningen foregår vi Havneweb.

Å sette seg på venteliste gjøres fra havneweb (som innlogget bruker). Du må være medlem og ha betalt kontingent for å kunne stå på venteliste for båtplass i foreningen (både fast og leieplass)

Havneadministrasjonsløsningen vår vil automatisk purre utestående krav til foreningen. Dersom du ikke gjør opp utestående vil ditt medlemskap opphøre, du vil miste din ansiennitet i foreningen (samt slettes fra eventuelle ventelister).

SUBLIFT, BÅTKRAN, SLIPP OG MASTEKRAN

Subliften er båtforeningens primære løfteredskap for opptak og sjøsetting. Denne kan kun betjenes av førere godkjent av foreningen, og er beregnet for å hente båt ved mastekranen, og parkere denne på faste bukker på opplagsplassen. Å plassere båt på tilhenger har vist seg å være komplisert, og er derfor en tjeneste foreningen ikke kan tilby. Subliften har en kapasitet på max 12.000kg. Det er båteiers ansvar å gi korrekte opplysninger med hensyn til løftepunkter til sublift-fører. Oppgjør foretas via VIPPS#10226 til foreningen etter gjeldende prisliste. Husk at opplagsutstyr må være på plass og i orden, før båt løftes på land. "Bomtur" med grunnet feil på opplagsutstyr belastes båteier. Tenk på vannstand når du bestiller tid for opptak/sjøsetting med sublift'n.

Båtkranen vår er sertifisert for 2.500kg, og benyttes til sjøsetting og opptak av båt til/fra båthenger. Kranen kan kun betjenes av foreningens godkjente kranførere. Det er båteiers ansvar å gi korrekte opplysninger med hensyn til løftepunkter på båt. Priser ihht gjeldende prisliste.

Slippen på nord-siden av klubbhuset kan benyttes for sjøsetting / opptak av mindre båter på tilhenger, på eiers regning og risiko. Pris kr 50,- pr gang, som betales via VIPPS til #10226.

Mastekranen på servicebryggen kan fritt benyttes for brukers risiko. Kapasitet 100kg. Nøkkel til vinsj finnes i klubbhuset.

Styret 2024.